Học bổng điều dưỡng và cơ hội việc làm cho du học sinh Nhật

Học bổng điều dưỡng và cơ hội việc làm cho du học sinh Nhật: Tìm hiểu về các học bổng điều dưỡng hấp dẫn tại Nhật Bản và khám phá cơ hội việc làm đa dạng cho du học sinh sau khi tốt nghiệp. Xem thông tin chi tiết về học bổng, yêu cầu và các lĩnh vực việc làm hứa hẹn, từ các bệnh viện, trung tâm y tế đến chăm sóc đặc biệt. Tìm hiểu ngay!

Học bổng điều dưỡng Nhật Bản là gì?

Học bổng điều dưỡng Nhật Bản là chương trình học bổng được cung cấp bởi chính phủ Nhật Bản cho các sinh viên quốc tế muốn theo học ngành điều dưỡng tại các trường đại học, cao đẳng, hoặc trung học chuyên nghiệp tại Nhật Bản.

Chương trình học bổng này nhằm thúc đẩy hợp tác và giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và các quốc gia khác thông qua việc đào tạo và trao đổi kiến thức chuyên môn về điều dưỡng. Học bổng này có thể bao gồm học phí, sinh hoạt phí, phí ăn ở, và trợ cấp sinh viên.

Học bổng điều dưỡng và cơ hội việc làm cho du học sinh nhật
Học bổng điều dưỡng Nhật Bản

Để được xem xét nhận học bổng, thí sinh cần đáp ứng các yêu cầu tuyển chọn như tiêu chuẩn đầu vào, thành tích học tập, đề xuất nghiên cứu (nếu có), và các yêu cầu về tiếng Nhật. Thông thường, các ứng viên cần có khả năng sử dụng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh để theo học chuyên ngành điều dưỡng.

Các học bổng điều dưỡng Nhật Bản còn có thể được cung cấp bởi các tổ chức như Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT), các trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ. Thông tin chi tiết về các chương trình học bổng và yêu cầu tuyển chọn có thể được tìm thấy trên trang web của các tổ chức này hoặc thông qua các cơ quan đại diện của Nhật Bản ở mỗi quốc gia.

Các loại học bổng du học điều dưỡng toàn phần, bán phần

iện nay, tại Nhật Bản có một số chương trình học bổng điều dưỡng dành cho sinh viên quốc tế. Dưới đây là một số ví dụ về những chương trình học bổng điều dưỡng tại Nhật Bản:

Các loại học bổng du học điều dưỡng toàn phần, bán phần
Các loại học bổng du học điều dưỡng toàn phần, bán phần
 1. Học bổng MEXT (Monbukagakusho): Đây là chương trình học bổng của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT). Chương trình này cung cấp học bổng toàn phần cho sinh viên quốc tế để theo học các ngành chuyên môn, bao gồm cả điều dưỡng, tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tại Nhật Bản.
 2. Học bổng JASSO (Japan Student Services Organization): JASSO cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế theo học tại Nhật Bản. Một số chương trình học bổng của JASSO có thể áp dụng cho các sinh viên điều dưỡng, nhằm hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt.
 3. Chương trình học bổng từ các trường đại học và tổ chức phi chính phủ: Nhiều trường đại học và tổ chức phi chính phủ tại Nhật Bản cũng cung cấp các chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế. Các chương trình này có thể bao gồm học phí, sinh hoạt phí và trợ cấp sinh viên. Thông tin về các chương trình học bổng này có thể tìm thấy trên trang web của từng trường hoặc tổ chức.
 4. Học bổng Điều dưỡng tỉnh Chiba: Học bổng này được cung cấp bởi tỉnh Chiba tại Nhật Bản. Chương trình học bổng này có thể hỗ trợ sinh viên quốc tế muốn theo học ngành điều dưỡng tại các trường đại học hoặc cao đẳng trong tỉnh Chiba. Chi tiết về yêu cầu và phạm vi hỗ trợ của học bổng có thể được tìm thấy trên trang web của tỉnh Chiba hoặc các trường đại học trong khu vực này.
 5. Học bổng Điều dưỡng EE21: Đây là một chương trình học bổng mang tên “EE21” dành cho sinh viên quốc tế muốn theo học ngành điều dưỡng. Chương trình này có thể cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp sinh viên đóng học phí, sinh hoạt phí và chi phí khác liên quan đến học tập. Chi tiết về chương trình học bổng EE21 có thể được tìm thấy trên trang web hoặc thông tin liên hệ được cung cấp bởi tổ chức hoặc trường đại học quản lý chương trình này.
 6. Học bổng Điều dưỡng Sasayama trường tiếng: Chương trình học bổng này là một cơ hội cho sinh viên quốc tế muốn theo học ngành điều dưỡng tại trường tiếng Sasayama. Học bổng này có thể cung cấp hỗ trợ tài chính để giảm bớt gánh nặng chi phí học tập cho sinh viên. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và yêu cầu tuyển chọn có thể được tìm thấy trên trang web của trường hoặc thông qua liên hệ trực tiếp với trường Sasayama.
 7. Học bổng Điều dưỡng Sasayama Semmon: Chương trình học bổng này dành cho sinh viên quốc tế muốn theo học ngành điều dưỡng tại trường Sasayama Semmon. Học bổng này có thể hỗ trợ tài chính cho sinh viên để giúp họ đóng phần nào các khoản học phí và chi phí sinh hoạt. Để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng và cách nộp đơn, sinh viên có thể truy cập trang web của trường Sasayama Semmon.
 8. Học bổng Điều dưỡng JOHO Plus: Học bổng JOHO Plus là một chương trình học bổng điều dưỡng được cung cấp cho sinh viên quốc tế. Chương trình này nhằm khuyến khích và hỗ trợ sinh viên quốc tế muốn theo học ngành điều dưỡng tại Nhật Bản. Học bổng này có thể bao gồm hỗ trợ tài chính để giúp bù đắp một phần các chi phí học tập và sinh hoạt. Thông tin chi tiết về yêu cầu tuyển chọn và quy trình đăng ký có thể được tìm thấy trên trang web hoặc thông qua liên hệ trực tiếp với JOHO Plus.
 9. Học bổng Điều dưỡng HP 1.0 và HP 2.0: Các chương trình học bổng Điều dưỡng HP 1.0 và HP 2.0 là các chương trình hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên quốc tế theo học ngành điều dưỡng. Các chương trình này có thể cung cấp học phí, sinh hoạt phí và trợ cấp sinh viên để giúp sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn. Thông tin chi tiết về các chương trình học bổng HP 1.0 và HP 2.0 có thể được tìm thấy trên trang web hoặc thông qua liên hệ với các tổ chức hoặc trường đại học quản lý chương trình này.
 10. Học bổng Điều dưỡng Heisei: Học bổng Điều dưỡng Heisei là một chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế muốn theo học ngành điều dưỡng tại Nhật Bản. Chương trình này có thể cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp sinh viên đóng phần nào các khoản học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí khác liên quan đến học tập. Sinh viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về học bổng Điều dưỡng Heisei thông qua trang web hoặc thông tin liên hệ được cung cấp bởi tổ chức hoặc trường đại học quản lý chương trình này.
 11. Học bổng Điều dưỡng JAC 02: Học bổng Điều dưỡng JAC 02 là một chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế muốn theo học ngành điều dưỡng tại Nhật Bản. Chương trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nước ngoài trong việc tiếp cận giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực điều dưỡng. Học bổng này có thể cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp sinh viên đóng phần nào các khoản học phí, sinh hoạt phí và các chi phí khác liên quan đến học tập. Thông tin chi tiết về yêu cầu tuyển chọn và quy trình đăng ký có thể được tìm thấy trên trang web hoặc thông qua liên hệ trực tiếp với JAC 02.
 12. Học bổng Điều dưỡng YMCA: Học bổng Điều dưỡng YMCA là một chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế có mong muốn theo học ngành điều dưỡng tại Nhật Bản. Chương trình này do tổ chức YMCA cung cấp và nhằm khuyến khích sự phát triển và giao lưu văn hóa trong lĩnh vực điều dưỡng. Học bổng này có thể cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp sinh viên đóng phần nào các khoản học phí và chi phí sinh hoạt. Sinh viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về học bổng Điều dưỡng YMCA thông qua trang web hoặc thông tin liên hệ được cung cấp bởi tổ chức YMCA.
 13. Học bổng Điều dưỡng Nagoya: Học bổng Điều dưỡng Nagoya là một chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế muốn theo học ngành điều dưỡng tại thành phố Nagoya, Nhật Bản. Chương trình này có mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế và giao lưu văn hóa trong lĩnh vực điều dưỡng. Học bổng này có thể cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp sinh viên đóng phần nào các khoản học phí, sinh hoạt phí và các chi phí khác liên quan đến học tập. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và quy trình đăng ký có thể được tìm thấy trên trang web hoặc thông qua liên hệ với các tổ chức hoặc trường đại học tại Nagoya.
 14. Học bổng Điều dưỡng NEO: Học bổng Điều dưỡng NEO là một chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế muốn theo học ngành điều dưỡng tại Nhật Bản. Chương trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nước ngoài trong việc tiếp cận giáo dục và nghiên cứu về điều dưỡng. Học bổng này có thể cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp bù đắp một phần các khoản học phí, sinh hoạt phí và chi phí khác liên quan đến học tập. Thông tin chi tiết về yêu cầu tuyển chọn và quy trình đăng ký có thể được tìm thấy trên trang web hoặc thông qua liên hệ trực tiếp với chương trình học bổng Điều dưỡng NEO.
 15. Học bổng điều dưỡng aoyama: Học bổng toàn phần ngành Điều dưỡng chăm sóc Aoyama là một chương trình học bổng cung cấp cho các du học sinh có thành tích học tập và tư cách đạo đức tốt, với mục tiêu đào tạo họ trở thành những điều dưỡng viên xuất sắc. Chương trình này do Tập đoàn Aoyama Medical cung cấp và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các du học sinh theo học ngành Điều dưỡng chăm sóc. Học bổng này bao gồm toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt và các khoản phụ cấp khác để hỗ trợ du học sinh trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học Aoyama Gakuin. Điều quan trọng là sau khi tốt nghiệp, các du học sinh nhận học bổng này sẽ có cam kết ở lại làm việc tại các cơ sở điều dưỡng của Tập đoàn Aoyama Medical. Điều này tạo cơ hội cho họ áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học được trong môi trường thực tế và đóng góp vào công cuộc chăm sóc sức khỏe và chăm sóc bệnh nhân. Thông tin chi tiết về học bổng Điều dưỡng chăm sóc Aoyama, bao gồm yêu cầu, quy trình đăng ký và các điều kiện sau khi nhận học bổng, có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của Trường Đại học Aoyama Gakuin hoặc thông qua liên hệ trực tiếp với phòng tuyển sinh của trường.
 16. Học bổng điều dưỡng anabuki: Học viện Nhật ngữ Anabuki cung cấp nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các học viên. Ngay từ khi nhập học, các bạn sẽ được hưởng các ưu đãi như sau:
 • Học viên đạt trình độ tiếng Nhật N4 sẽ nhận được một phần thưởng trị giá 10 vạn yên.
 • Học viên đạt trình độ tiếng Nhật N5 sẽ được nhận một phần thưởng trị giá 5 vạn yên.
 • Các học viên xuất sắc sẽ có cơ hội tham gia phỏng vấn để nhận học bổng trị giá 60 vạn yên.
 • Ngoài ra, sau khi hoàn thành giai đoạn I, học viên cũng sẽ có cơ hội nhận học bổng trị giá 60 vạn yên cho các năm học sau tại trường Đào tạo.
 • Đặc biệt, nếu sau khi tốt nghiệp, học viên làm việc trong ngành dưỡng lão trong ít nhất 3 năm, họ sẽ được miễn hoàn trả học bổng trị giá 170 vạn yê

Điều kiện để nhận học bổng du học ngành điều dưỡng

Để đăng ký chương trình Học bổng Điều dưỡng, các điều kiện cần được đáp ứng như sau:

Điều kiện để nhận học bổng du học ngành điều dưỡng
Điều kiện để nhận học bổng du học ngành điều dưỡng
 • Ứng viên phải là nam hoặc nữ có độ tuổi từ 18 đến 28.
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên là một yêu cầu cần thiết.
 • Ứng viên cần có mong muốn và ý định làm việc lâu dài tại Nhật Bản.
 • Ưu tiên sẽ được đưa cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc và kiến thức trong các lĩnh vực y khoa, điều dưỡng, y tá, hộ lý, v.v.
 • Đạt trình độ tiếng Nhật tối thiểu là N4 trước khi xuất cảnh. Tuy nhiên, một số chương trình có thể yêu cầu trình độ N3 hoặc N2.
 • Chứng minh khả năng tài chính để có thể trả được các chi phí sinh hoạt học tập tại Nhật

Điều kiện đăng ký cụ thể có thể thay đổi tùy theo từng chương trình học bổng Điều dưỡng cụ thể. Để biết thông tin chi tiết về các yêu cầu và quy định đăng ký, bạn nên truy cập trang web chính thức của chương trình học bổng hoặc liên hệ trực tiếp với tổ chức hoặc trường đại học quản lý chương trình.

Cơ hội việc làm cho du học sinh Nhật Bản học điều dưỡng

Có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho du học sinh Nhật Bản sau khi học điều dưỡng khi ở Nhật hoặc việc làm cho du học sinh về nước. Dưới đây là một số cơ hội việc làm mà du học sinh có thể khám phá:

Cơ hội việc làm cho du học sinh Nhật Bản học điều dưỡng
Cơ hội việc làm cho du học sinh Nhật Bản học điều dưỡng
 1. Làm việc tại các cơ sở y tế công cộng: Du học sinh điều dưỡng có thể làm việc tại các bệnh viện, trung tâm y tế hoặc nhà dưỡng lão công cộng tại Nhật Bản. Đây là cơ hội để áp dụng kiến thức và kỹ năng điều dưỡng đã học và đóng góp vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 2. Làm việc tại các bệnh viện tư nhân: Các bệnh viện tư nhân cung cấp dịch vụ y tế cao cấp và đa dạng. Du học sinh điều dưỡng có thể làm việc trong các phòng khám, phòng chẩn đoán hình ảnh hoặc khoa nội trú tại các bệnh viện tư nhân.
 3. Làm việc tại các trung tâm chăm sóc dưỡng lão: Với dân số già đang gia tăng, các trung tâm chăm sóc dưỡng lão ngày càng có nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng viên. Du học sinh có thể làm việc tại các cơ sở này để chăm sóc và hỗ trợ người cao tuổi.
 4. Làm việc trong lĩnh vực chăm sóc đặc biệt: Du học sinh điều dưỡng có thể tìm cơ hội làm việc trong các lĩnh vực chăm sóc đặc biệt như chăm sóc trẻ em, chăm sóc bệnh nhân ngoại trú, chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật, hoặc chăm sóc bệnh nhân với các bệnh lý đặc biệt.
 5. Nghiên cứu và giảng dạy: Nếu có hứng thú với nghiên cứu và giảng dạy, du học sinh điều dưỡng có thể tìm cơ hội làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu hoặc trung tâm đào tạo y tế để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình.