Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm kịp thời, tiết kiệm

Báo cáo tài chính, với tính chất quan trọng và ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh, là một công cụ không thể thiếu cho mọi doanh nghiệp. Báo cáo này thể hiện một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong một giai đoạn kế toán cụ thể. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị báo cáo tài chính có thể tốn nhiều thời gian và đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về kế toán và quy định tài chính.

Với sự phát triển của dịch vụ làm báo cáo tài chính, doanh nghiệp có cơ hội tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Sử dụng dịch vụ tại Tachinhvisa giúp đảm bảo báo cáo tài chính được lập đúng quy định và giúp doanh nghiệp tập trung vào quản trị kinh doanh hơn là công việc tài chính chi tiết. Điều này cung cấp cơ hội để nâng cao hiệu quả tổ chức, tối ưu quản lý tài chính, và đảm bảo sự bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp.

Làm báo cáo tài chính

Tìm hiểu dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Trong bối cảnh sự phát triển của nền kinh tế và số lượng doanh nghiệp tăng lên không ngừng, việc quản lý tài chính và thực hiện báo cáo tài chính đòi hỏi sự tập trung và kiến thức chuyên sâu. Doanh nghiệp thường tập trung vào sản xuất kinh doanh, và việc chuẩn bị báo cáo tài chính có thể trở nên một công việc đầy phức tạp và tốn thời gian. Đây là lúc dịch vụ làm báo cáo tài chính trở nên quan trọng.

Báo cáo tài chính, theo quy định của Luật Kế toán 2015, là một hệ thống thông tin kinh tế và tài chính của doanh nghiệp, thể hiện tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh trong một giai đoạn kế toán cụ thể. Báo cáo này bao gồm nhiều yếu tố quan trọng như tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh, lãi lỗ, luồng tiền, và nhiều thông tin khác.

Dịch vụ làm báo cáo tài chính là giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Thay vì tự thực hiện báo cáo, doanh nghiệp có thể thuê các chuyên gia hoặc công ty chuyên cung cấp dịch vụ này. Điều này giúp họ giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, và đảm bảo rằng báo cáo tài chính được lập đúng quy định và chất lượng. Ngoài ra, việc sử dụng dịch vụ này còn giúp doanh nghiệp tập trung vào quản lý kinh doanh chính, cải thiện hiệu suất, và tối ưu quản lý tài chính.

Bên cạnh việc đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán và thuế, báo cáo tài chính còn có vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư từ bên ngoài. Nó thể hiện sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, và có thể làm cho doanh nghiệp trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư hoặc các bên liên quan khác.

Hiện nay, có nhiều loại báo cáo tài chính khác nhau, bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. Điều này đặt ra câu hỏi về việc nên tự thực hiện hay sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính. Một số doanh nghiệp chọn thuê các công ty chuyên nghiệp về dịch vụ này để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định, giúp họ tập trung vào mục tiêu kinh doanh cốt lõi của mình.

Tóm lại dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm là quá trình quan trọng giúp tổ chức tập hợp, xử lý và lập báo cáo tài chính. Nó cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy, hỗ trợ quản lý tài chính, đưa ra quyết định kinh doanh, thu hút đầu tư và đảm bảo tuân thủ quy định. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tài nguyên, tập trung vào phát triển lõi của họ.

Bảng giá báo cáo tài chính cuối năm

Phí dịch vụ báo cáo tài chính

Phí dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm không phải là một mức phí cố định mà thay vào đó, nó thay đổi tùy theo từng ngành kinh doanh cụ thể. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và linh hoạt, để mức phí được thiết lập dựa trên mức độ phức tạp của công việc báo cáo tài chính cho từng loại doanh nghiệp.

 1. Nhóm ngành tư vấn – dịch vụ: Đối với các công ty trong nhóm ngành tư vấn và dịch vụ, mức phí dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:
  • Có hay không hóa đơn liên quan đến doanh nghiệp.
  • Có chi phí vốn mua vào trong dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Dưới 30 hóa đơn, không có chi phí vốn mua vào: Phí dịch vụ là 3 triệu đồng.
  • Dưới 30 hóa đơn, có chi phí vốn mua vào: Phí dịch vụ là 3 triệu đồng.
  • Dưới 60 hóa đơn, không có chi phí vốn mua vào: Phí dịch vụ là 4 triệu đồng.
  • Dưới 60 hóa đơn, có chi phí vốn mua vào: Phí dịch vụ là 5 triệu đồng.
  • Dưới 90 hóa đơn, không có chi phí vốn mua vào: Phí dịch vụ là 5 triệu đồng.
  • Dưới 90 hóa đơn, có chi phí vốn mua vào: Phí dịch vụ là 6 triệu đồng.
 1. Nhóm ngành thương mại: Trong nhóm ngành thương mại, mức phí dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm cũng sẽ thay đổi dựa trên số lượng hóa đơn và yếu tố liên quan đến việc khai báo hải quan. Cụ thể, mức phí sẽ được xác định tùy theo số hóa đơn, và nếu công ty tham gia trong việc khai báo hải quan.
 2. Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – nhà hàng – lắp đặt: Tương tự nhóm tư vấn – dịch vụ và thương mại, mức phí dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm trong nhóm này cũng sẽ thay đổi dựa trên số lượng hóa đơn và loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí cụ thể sẽ được xác định dựa trên số lượng hóa đơn và loại hình kinh doanh của từng công ty, bao gồm việc xem xét việc công ty có tham gia vào thi công xây dựng, sản xuất, trang trí nội thất, hoặc hoạt động nhà hàng và lắp đặt.

Bảng giá dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Số Lượng Hóa Đơn Mức Phí Dịch Vụ
Không phát sinh hóa đơn 1,000,000 VND
Dưới 40 hóa đơn 3,500,000 VND
Từ 40 đến 60 hóa đơn 5,000,000 VND
Từ 61 đến 100 hóa đơn 8,000,000 VND
Trên 100 hóa đơn Thỏa thuận

Dịch vụ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm

Báo cáo tài chính 6 tháng

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm là một tài liệu quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của họ trong nửa đầu năm. Đây là một công cụ quản lý quan trọng cho việc định hướng phát triển và ra quyết định kinh doanh. Báo cáo này bao gồm một loạt các phần chính sau:

 • Bảng cân đối kế toán: Phần này tập trung vào việc thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Nó liệt kê tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, giúp xác định sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo này thể hiện doanh thu, chi phí, lợi nhuận hoặc lỗ trong việc kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh và khả năng sinh lời của công ty.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo này theo dõi luồng tiền tệ vào và ra khỏi doanh nghiệp trong giai đoạn 6 tháng. Nó giúp xác định nguồn tiền và cách doanh nghiệp sử dụng tiền tệ, từ đó đánh giá khả năng thanh toán và quản lý tài chính.
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Phần này bổ sung thông tin và giải thích về các số liệu trong các báo cáo kế toán. Thuyết minh giúp hiểu rõ hơn về nguyên nhân của các biến động tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất kinh doanh và tạo ra chiến lược phù hợp cho giai đoạn tiếp theo của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm chứa một số chỉ tiêu quan trọng, thể hiện bức tranh chi tiết về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong nửa đầu năm. Bạn có thể thấy rằng báo cáo này bao gồm các yếu tố quan trọng sau đây:

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Đây là số tiền mà doanh nghiệp kiếm được từ việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm. Đây là một chỉ số chính để đánh giá hiệu suất kinh doanh và khả năng tạo doanh thu.
 • Chi phí sản xuất, kinh doanh: Phần này thể hiện số tiền mà doanh nghiệp đã tiêu vào việc sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Điều này bao gồm các chi phí liên quan đến vật lý sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Lợi nhuận gộp: Lợi nhuận gộp được tính bằng cách trừ chi phí sản xuất khỏi doanh thu. Đây là số tiền mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi các chi phí sản xuất.
 • Chi phí tài chính: Đây là các chi phí liên quan đến việc vay vốn hoặc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Chi phí tài chính thường bao gồm lãi vay và các khoản chi phí tài chính khác.
 • Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: Phần này thể hiện các chi phí liên quan đến việc tiếp thị và quản lý kinh doanh, bao gồm cả chi phí bán hàng và quản lý tổ chức.
 • Lợi nhuận trước thuế TNDN: Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thể hiện lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp trước khi tính thuế.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đây là số tiền mà doanh nghiệp phải nộp cho thuế thu nhập doanh nghiệp, được tính dựa trên lợi nhuận trước thuế.
 • Lợi nhuận sau thuế TNDN: Lợi nhuận sau thuế TNDN là số tiền thực sự mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Báo cáo này là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất kinh doanh và định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về sức kháng tài chính và khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong 6 tháng.

Làm Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán 6 tháng đầu năm đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cái nhìn tổng quan về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ báo cáo. Bảng cân đối kế toán này được chia thành hai phần chính, mỗi phần tập trung vào các khía cạnh cụ thể:

 1. Phần tài sản: Phần này tổng hợp và thể hiện giá trị tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm cuối 6 tháng đầu năm. Các tài sản này bao gồm tài sản cố định như máy móc, thiết bị, và tài sản lưu động như tiền mặt, khoản đầu tư, và các khoản phải thu. Phần tài sản của Bảng cân đối kế toán cho phép doanh nghiệp và nhà đầu tư biết giá trị tài sản toàn bộ, tạo nền tảng cho việc đánh giá tình hình tài chính và khả năng thanh khoản.
 2. Phần nguồn vốn: Phần này tập trung vào việc phản ánh nguồn gốc của tài sản. Nó bao gồm vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ), nợ và các nguồn khác hình thành nên tài sản của doanh nghiệp. Thông qua phần nguồn vốn, Bảng cân đối kế toán cho biết cách mà doanh nghiệp đã tài trợ tài sản và từ đâu nguồn vốn đó xuất phát.

Chuẩn mực số 21 Trình bày báo cáo tài chính quy định các thông tin cụ thể cần xuất hiện trong Bảng cân đối kế toán. Bằng cách này, Bảng cân đối kế toán không chỉ là một công cụ báo cáo mà còn là một công cụ quản lý quan trọng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tài sản và nguồn vốn của họ, hỗ trợ trong việc ra quyết định chiến lược và quản lý tài chính.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và phản ánh tình hình luân chuyển tiền tệ của doanh nghiệp trong giai đoạn 6 tháng đầu năm. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ này được chia thành ba phần chính, mỗi phần tập trung vào các khía cạnh cụ thể của hoạt động kinh doanh:

 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh: Phần này tập trung vào việc theo dõi luân chuyển tiền tệ mà doanh nghiệp thu được hoặc chi trả trong quá trình hoạt động kinh doanh. Nó bao gồm tiền thu từ việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, cũng như tiền chi trả cho mua sắm hàng hóa, thanh toán nhân viên, và các khoản chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư: Phần này tập trung vào việc theo dõi tiền mà doanh nghiệp chi tiêu hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư. Điều này bao gồm mua bán tài sản cố định, đầu tư vào công ty con hoặc khác, và các giao dịch đầu tư khác.
 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính: Phần này theo dõi tiền mà doanh nghiệp thu hoặc chi trả từ hoạt động tài chính, như vay mượn hoặc trả nợ. Nó cũng bao gồm các giao dịch liên quan đến vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Bằng cách này, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính, mà còn hỗ trợ trong việc đánh giá khả năng thanh khoản, quản lý nguồn lực tài chính, và xác định chiến lược tài chính trong tương lai.

Thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích và bổ sung cho các thông tin chứa trong các báo cáo tài chính. Bản thuyết minh này cung cấp cái nhìn sâu hơn và chi tiết hơn về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 6 tháng đầu năm. Nó bao gồm nhiều nội dung quan trọng sau:

 • Thông tin chung về doanh nghiệp: Bản thuyết minh bắt đầu bằng việc cung cấp thông tin tổng quan về doanh nghiệp, bao gồm lịch sử, cơ cấu tổ chức, và mục tiêu kinh doanh. Điều này giúp người đọc hiểu rõ về bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp.
 • Thông tin về tài sản: Bản thuyết minh tiếp tục bằng việc giải thích về tài sản của doanh nghiệp, bao gồm tài sản cố định, tài sản lưu động, và các khoản đầu tư khác. Nó giúp làm rõ giá trị và cách đánh giá các tài sản này.
 • Thông tin về nợ phải trả: Phần này trình bày các khoản nợ và các khoản nợ phải trả trong tương lai của doanh nghiệp. Nó giúp hiểu về khả năng thanh toán của doanh nghiệp và các cam kết tài chính liên quan.
 • Thông tin về vốn chủ sở hữu: Bản thuyết minh cung cấp thông tin về cấu trúc vốn chủ sở hữu, gồm cổ phiếu, cổ tức, và các thay đổi trong vốn chủ sở hữu. Điều này làm sáng tỏ về cách doanh nghiệp tài trợ và quản lý vốn.
 • Thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận: Bản thuyết minh giải thích các khoản doanh thu, chi phí, và lợi nhuận mà doanh nghiệp đã ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nó có thể bao gồm các chi tiết về các khoản thu và chi tiêu quan trọng.
 • Thông tin về lưu chuyển tiền tệ: Phần cuối cùng của bản thuyết minh tập trung vào lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Nó mô tả các yếu tố đã ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và luân chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.
 • Thông tin khác: Cuối cùng, bản thuyết minh có thể bao gồm các thông tin khác có liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, như các cam kết hoặc sự kiện quan trọng trong giai đoạn 6 tháng đầu năm.

Tất cả những thông tin này giúp người đọc có cái nhìn tổng quan và chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp và là một phần quan trọng trong việc đánh giá, quản lý và ra quyết định kinh doanh.

Làm báo cáo tài chính

Lưu ý khi lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm

Khi doanh nghiệp tiến hành lập báo cáo tài chính cho 6 tháng đầu năm, cần quan tâm và tuân thủ một loạt các vấn đề quan trọng sau đây để đảm bảo tính đáng tin cậy và hữu ích của báo cáo tài chính:

 • Tuân thủ quy định của pháp luật: Quá trình lập báo cáo tài chính phải tuân theo các quy định và tiêu chuẩn kế toán và tài chính hiện hành tại quốc gia. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và đúng quy định của báo cáo tài chính.
 • Chính xác trong tính toán các chỉ tiêu: Cần đảm bảo tính chính xác của việc tính toán các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tài sản, và nợ phải trả. Việc này yêu cầu sự chính xác trong thu thập và xử lý dữ liệu tài chính.
 • Bố trí các chỉ tiêu hợp lý: Việc sắp xếp và bố trí các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng đóng vai trò quan trọng. Chúng phải được thể hiện một cách rõ ràng và logic, giúp người sử dụng dễ dàng hiểu và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Lập bản thuyết minh báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác: Bản thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp giải thích và thông tin bổ sung cho các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Nó phải được lập một cách đầy đủ và chính xác để giúp người đọc hiểu rõ hơn về các số liệu và sự kiện trong báo cáo tài chính.

Ngoài ra, việc tham khảo và sử dụng các tiêu chuẩn kế toán và tài chính quốc tế, nếu thích hợp, có thể là một phần quan trọng để nâng cao tính chính xác và so sánh được với các doanh nghiệp quốc tế. Việc lập báo cáo tài chính đúng cách và hợp lệ không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn tạo nền tảng cho quản lý tài chính hiệu quả và đưa ra quyết định kinh doanh thông minh.

Thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm

Thông tin chứa trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đóng vai trò quan trọng cho nhiều mục đích quan trọng khác nhau. Dưới đây là một số mục tiêu và ứng dụng quan trọng của báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm:

 • Trình bày tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh trước cơ quan nhà nước: Báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng để thông báo với cơ quan chức năng và chính phủ về tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định và yêu cầu của cơ quan nhà nước và trình bày thông tin cho mục đích thuế, kiểm toán và quản lý.
 • Trình bày tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh trước các đối tác và khách hàng: Doanh nghiệp sử dụng báo cáo tài chính để cung cấp thông tin đáng tin cậy và chi tiết cho đối tác thương mại và khách hàng. Điều này có thể thể hiện sự minh bạch và tính chuyên nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự tin tưởng và hợp tác với đối tác và khách hàng.
 • Trình bày tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh trước các cổ đông và nhà đầu tư: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin quan trọng cho cổ đông và nhà đầu tư để họ có thể đánh giá hiệu suất và tiềm năng đầu tư của doanh nghiệp. Thông qua báo cáo tài chính, cổ đông và nhà đầu tư có thể theo dõi lợi nhuận, nợ nần và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra quyết định kinh doanh: Báo cáo tài chính cung cấp dữ liệu để đánh giá hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm. Dựa trên thông tin này, các quyết định kinh doanh có thể được đưa ra, bao gồm việc điều chỉnh chi phí, đầu tư vào mở rộng hoạt động, hay tăng cường quản lý tài chính.

Như vậy, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm không chỉ là một tài liệu báo cáo mà còn là một công cụ mạnh mẽ để quản lý, quyết định và giao tiếp với các bên liên quan trong doanh nghiệp và cộng đồng kinh doanh rộng hơn.

Điều kiện về doanh nghiệp lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm là một phần quan trọng của quá trình quản lý tài chính và báo cáo của một doanh nghiệp. Cụ thể, quy định về việc lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm áp dụng cho các loại doanh nghiệp khác nhau và đây là một số chi tiết liên quan:

 • Doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà nước hoặc nắm giữ cổ phần chi phối: Các doanh nghiệp này, bất kể kích thước hoặc ngành nghề, phải bắt buộc lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, đúng giữa niên độ kế toán. Điều này nhằm đảm bảo sự minh bạch và công khai trong hoạt động tài chính của những doanh nghiệp mang tính chiến lược quốc gia hoặc có yếu tố lợi ích.
 • Doanh nghiệp không thuộc danh sách bắt buộc: Mặc dù không bắt buộc, các doanh nghiệp này được khuyến khích lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm. Điều này có lợi cho việc theo dõi tình hình tài chính và kinh doanh một cách liên tục, đặc biệt khi họ muốn thực hiện điều chỉnh hoặc cải thiện hiệu suất kinh doanh.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm có thể được lập dưới hai hình thức:

 • Báo cáo đầy đủ: Nó phản ánh mọi khía cạnh quan trọng của tình hình tài chính và kinh doanh trong giai đoạn 6 tháng đầu năm. Báo cáo này bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính. Đây là hình thức nghiêm túc nhất và hữu ích để đánh giá chi tiết.
 • Báo cáo tóm lược: Hình thức này tổng hợp thông tin quan trọng từ báo cáo đầy đủ thành một báo cáo ngắn gọn, thường gồm các chỉ tiêu chính như lợi nhuận ròng, tình hình tài sản và nợ phải trả. Báo cáo tóm lược thích hợp cho những người quản lý hoặc bên ngoài có nhu cầu xem xét nhanh chóng.

Cần lưu ý rằng doanh nghiệp cấp trên có trách nhiệm tổng hợp thông tin từ các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là những đơn vị không có tư cách pháp nhân. Điều này đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của báo cáo tài chính tổng hợp, cũng như tuân thủ quy định của cơ quan quản lý Nhà nước.

Làm báo cáo tài chính

Dịch vụ báo cáo tài chính công ty thương mại dịch vụ

Lập báo cáo tài chính là một quá trình quan trọng và phức tạp đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định và nguyên tắc kế toán. Để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải tuân thủ một loạt các yêu cầu và nguyên tắc như sau:

 • Chính xác và trung thực: Báo cáo tài chính phải phản ánh một cách chính xác và trung thực tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi việc sử dụng các phương pháp kế toán phù hợp và tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành.
 • Khách quan: Báo cáo tài chính cần được lập một cách khách quan, không nên bị ảnh hưởng bởi những quyết định hay áp lực từ bên ngoài. Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính cần được đánh giá dựa trên tiêu chí khách quan và không nên bị biến tấu theo mục tiêu cụ thể.
 • Phản ánh bản chất kinh tế: Báo cáo tài chính nên phản ánh bản chất kinh tế của giao dịch và sự kiện, không chỉ hình thức hợp pháp. Điều này đòi hỏi việc hiểu rõ và áp dụng nguyên tắc kế toán để hiểu rõ tác động thực sự của các sự kiện tài chính lên doanh nghiệp.
 • Tuân thủ yêu cầu về tính thận trọng: Báo cáo tài chính cần tuân thủ yêu cầu về tính thận trọng, tức là không nên quá lạm dụng hoặc thiếu hiểu biết về những rủi ro và không chắc chắn trong quá trình kế toán.
 • Đầy đủ: Báo cáo tài chính phải đầy đủ trên mọi khía cạnh, đảm bảo rằng tất cả các thông tin quan trọng đã được trình bày.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc kế toán cơ bản theo quy định tại Điều 102 Thông tư 200/2014/TT-BTC. Các nguyên tắc này bao gồm:

 • Nguyên tắc hoạt động liên tục: Doanh nghiệp cần đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động trong tương lai.
 • Nguyên tắc nhất quán: Thực hiện kế toán và báo cáo tài chính một cách nhất quán và liên tục qua các kỳ kế toán.
 • Nguyên tắc trọng yếu, tập hợp: Ưu tiên giữa việc trình bày thông tin quan trọng và tập hợp thông tin không quan trọng.
 • Nguyên tắc bù trừ: Cân nhắc giữa việc trình bày thông tin theo nguyên tắc bù trừ và không nên làm mất tính chính xác.
 • Nguyên tắc có thể so sánh: Tạo điều kiện để báo cáo tài chính có thể so sánh giữa các kỳ kế toán.
 • Nguyên tắc cơ sở dồn tích: Tuân thủ các quy định và nguyên tắc liên quan đến việc tính toán và trình bày báo cáo tài chính.
 • Tất cả những nguyên tắc và yêu cầu này giúp đảm bảo tính minh bạch và tin cậy của báo cáo tài chính, từ đó hỗ trợ quyết định kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Bước 1: Tập hợp và kiểm tra chứng từ kế toán:

 • Tập hợp tất cả các chứng từ kế toán phát sinh trong năm tài chính, bao gồm hóa đơn, biên lai, và các tài liệu kế toán khác.
 • Thực hiện kiểm tra đối chiếu giữa các chứng từ kế toán với các báo cáo thuế đã kê khai và nộp cho cơ quan thuế để đảm bảo tính chính xác.

Bước 2: Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

 • Tiến hành hạch toán, phản ánh các thông tin từ chứng từ vào sổ kế toán. Có thể thực hiện bước hạch toán trên nhiều hình thức khác nhau, như sử dụng file Excel hoặc các phần mềm kế toán chuyên nghiệp.

Bước 3: Phân loại các nghiệp vụ kế toán theo tháng, quý

 • Thực hiện việc phân loại các nghiệp vụ phát sinh theo tháng và quý, giúp quá trình lập báo cáo tài chính trở nên chuẩn xác hơn. Các nghiệp vụ cần được phân loại rõ ràng, ví dụ như chi phí trả trước, chi phí khấu hao, và các loại khác.

Bước 4: Nhóm tài khoản cho các nghiệp vụ phát sinh

 • Các nghiệp vụ kế toán cần được nhóm lại vào các danh mục tài khoản khác nhau để dễ quản lý. Các nhóm tài khoản thông thường bao gồm hàng tồn kho, công nợ phải trả và phải thu, các khoản đầu tư, chi phí trả trước, tài sản cố định, doanh thu, giá vốn, và chi phí quản lý.

Bước 5: Thực hiện nghiệp vụ bút toán tổng hợp và kết chuyển

 • Tiến hành các bút toán tổng hợp để kết chuyển doanh thu, chi phí, và các khoản lãi lỗ. Đảm bảo rằng các tài khoản không có số dư cuối kỳ.

Bước 6: Lập báo cáo tài chính

 • Kế toán truy cập vào phần mềm hỗ trợ kê khai của tổng cục thuế và đăng nhập vào tài khoản của doanh nghiệp.
 • Tiến hành chọn nhập tờ khai báo cáo tài chính để điền thông tin tài chính của doanh nghiệp.
 • Sau khi điền thông tin, kế toán xuất file XML để lưu bảng kê khai.
 • Sau khi hoàn tất hồ sơ và tài liệu báo cáo tài chính, doanh nghiệp có thể nộp báo cáo tài chính trực tuyến qua trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Quá trình này đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác để đảm bảo rằng báo cáo tài chính được lập đúng quy định và phù hợp với các yêu cầu kế toán và thuế.

Cảm ơn bạn đã đọc thông tin chi tiết về dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm và bảng giá tại Taichinhvisa. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình và chi phí liên quan đến dịch vụ này. Nếu bạn đang xem xét sử dụng dịch vụ hoặc cần thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0979.821.218. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn trong mọi thắc mắc và yêu cầu. Hãy để Taichinhvisa trở thành đối tác đáng tin cậy trong quản lý tài chính kinh doanh của bạn.