Cách phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính là một khía cạnh quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất và tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Khi tiến hành phân tích, có một số chỉ số quan trọng cần xem xét. Trong báo cáo tài chính, chúng ta thường quan tâm đến các chỉ số như tỷ suất lợi nhuận, biên lợi nhuận gộp, tỷ lệ nợ vay so với vốn chủ sở hữu, và dòng tiền tự do.

Tỷ suất lợi nhuận thể hiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp, trong khi biên lợi nhuận gộp cho thấy khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tỷ lệ nợ vay so với vốn chủ sở hữu có thể cho biết mức độ nợ hóa và rủi ro tài chính. Dòng tiền tự do đánh giá khả năng tạo ra tiền mặt từ hoạt động kinh doanh. Bài viết dưới đây Taichinhvisa sẽ chỉ cho bạn cách phân tích báo cáo tài chính chi tiết nhất.

Phân tích báo cáo tài chính
Cách phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì?

Phân tích báo cáo tài chính là một quá trình cơ bản nhưng phức tạp trong việc đánh giá tình hình tài chính của một công ty. Đây là một bước quan trọng để hiểu sâu về cách công ty hoạt động và có khả năng sinh lời trong tương lai. Quá trình phân tích này bao gồm một loạt các bước chi tiết:

 • Thu thập dữ liệu: Trước hết, cần thu thập báo cáo tài chính của công ty, bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo tài sản và nợ, và báo cáo luồng tiền.
 • Tính toán các chỉ số: Sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính, tính toán các chỉ số quan trọng như tỷ suất lợi nhuận, biên lợi nhuận gộp, tỷ lệ nợ vay so với vốn chủ sở hữu và nhiều chỉ số khác.
 • So sánh và đánh giá: So sánh các chỉ số với các chuẩn mực ngành và các kỳ vọng. Điều này giúp đánh giá xem công ty đang làm tốt hay không, và liệu nó có thể cải thiện tình hình tài chính hay không.
 • Phân tích sâu: Khám phá các yếu tố gây ra sự biến đổi trong các chỉ số, như biến động trong doanh số bán hàng, chi phí hoạt động, hoặc chính sách tài chính.
 • Kết luận: Dựa trên thông tin từ phân tích, đưa ra các kết luận về tình trạng tài chính của công ty và đề xuất các cải tiến hoặc quyết định quản lý.

Phân tích báo cáo tài chính không chỉ đơn thuần việc xác định liệu chỉ số nào là tốt hoặc xấu, mà nó còn đòi hỏi hiểu biết về cách các chỉ số tương tác với nhau và cách chúng có thể thay đổi theo thời gian. Điều này giúp cung cấp một cái nhìn chi tiết và chi tiết hơn về tình hình tài chính và hiệu suất của công ty.

Cách để phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp hiện nay

Khả năng thanh toán

Một yếu tố cốt lõi để sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp là khả năng duy trì lưu chuyển vốn hiệu quả. Điều này đồng nghĩa với việc có đủ vốn để kịp thời đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn và đảm bảo quá trình sản xuất và kinh doanh không bị gián đoạn do thiếu tài chính. Để đảm bảo sự bền vững, doanh nghiệp cần phải quản lý tốt cả các khía cạnh của tài chính, từ nguồn vốn đến tài sản lưu động.

Cần lưu ý một doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển nếu nó đáp ứng tốt các nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn. Điều này bao gồm việc thanh toán các nhà cung cấp, trả lương cho nhân viên, và trả lãi và gốc cho các khoản vay. Việc không đáp ứng kịp thời các nghĩa vụ này có thể gây ra vấn đề tài chính nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của công ty.

Để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, người ta sử dụng các hệ số thanh toán. Các hệ số này bao gồm tỷ lệ thanh toán ngắn hạn, tỷ lệ thanh toán trễ và nhiều chỉ số khác nhằm xác định xem công ty có đủ khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính trong tương lai hay không. Phân tích những hệ số này là cách để đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể duy trì lưu chuyển vốn ổn định và không gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn.

Phân tích và báo cáo tài chính

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá tình trạng tài chính của một doanh nghiệp. Nó thể hiện khả năng của công ty chuyển đổi tài sản ngắn hạn thành tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn. Công thức tính hệ số này là: Hệ số khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn.

Khi hệ số này thấp, đặc biệt là khi nó dưới mức 1, đó là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Điều này làm tăng nguy cơ rủi ro tài chính và có thể dẫn đến sự không ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, một hệ số khả năng thanh toán hiện hành quá cao cũng không phải lúc nào cũng là tốt. Điều này có thể xảy ra khi doanh nghiệp lưu giữ quá nhiều tiền mặt hoặc tài sản ngắn hạn mà họ không sử dụng hiệu quả. Do đó, để đánh giá chính xác, cần xem xét bối cảnh kinh doanh của doanh nghiệp và cách họ quản lý tài sản và nợ.

Để có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về tình trạng tài chính của doanh nghiệp, cần kết hợp hệ số khả năng thanh toán hiện hành với việc xem xét điều kiện kinh doanh, hoạt động thực tế của công ty và các yếu tố khác trong môi trường kinh doanh.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay

Nợ phải trả là một phần quan trọng của tài sản và quản lý nó đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Nó bao gồm nợ vay và các khoản phải trả cho các bên liên quan như nhà cung cấp, người lao động, và nhiều nguồn khác.

Trong trường hợp sử dụng nợ vay, doanh nghiệp không chỉ phải trả số tiền gốc mà còn phải chịu chi phí lãi vay. Điều này tạo ra một vấn đề quan trọng về khả năng thanh toán lãi vay, đặc biệt khi doanh nghiệp đang gặp khó khăn hoặc kinh doanh không hiệu quả.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay (EBIT / Lãi vay phải trả) là một công cụ quan trọng để đánh giá xem công ty có thể đảm bảo thanh toán lãi vay đúng hạn hay không. Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) thấp hoặc nghịch với mức lãi vay phải trả, có nguy cơ rủi ro lớn về khả năng thanh toán.

Điều này có thể xảy ra khi doanh nghiệp vay nhiều và không tạo ra đủ lợi nhuận để trả nợ một cách thoải mái. Điều này thường xảy ra khi lợi nhuận không đủ lớn hoặc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ. Do đó, quản lý cẩn trọng và đánh giá tỉ mỉ về khả năng thanh toán lãi vay là quan trọng để tránh rủi ro tài chính và duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Hệ số vòng quay các khoản phải thu

Chúng ta đã thảo luận về việc doanh nghiệp phải đối mặt với việc mất vốn khi chiếm dụng tài sản từ các đối tác như nhà cung cấp và người lao động. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng doanh nghiệp cũng đối mặt với việc khách hàng có thể chiếm dụng tài sản của họ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng trả góp hoặc bán hàng mà khách hàng trả tiền sau.

Khi doanh nghiệp liên tục cho phép khách hàng mua hàng mà không thu tiền một cách kịp thời, họ có thể gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh do thiếu vốn. Để đánh giá tốc độ thu hồi các khoản phải thu, chúng ta sử dụng hệ số vòng quay các khoản phải thu. Công thức tính vòng quay các khoản phải thu là:

 • Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu bán hàng / Các khoản phải thu bình quân.

Sau đó, để biết thời gian trung bình mà doanh nghiệp cần để thu được tiền bán hàng, chúng ta tính Kỳ thu tiền bình quân bằng cách lấy 360 ngày (tương đương 1 năm) chia cho vòng quay các khoản phải thu. Kỳ thu tiền bình quân này cho chúng ta biết rằng sau bao lâu, doanh nghiệp sẽ thu được tiền từ các giao dịch bán hàng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hệ số này còn phụ thuộc vào chính sách bán hàng và chính sách thanh toán của doanh nghiệp, và việc quản lý công nợ một cách hiệu quả có vai trò quan trọng trong việc duy trì tính ổn định của hoạt động kinh doanh.

Hệ số vòng quay

Hệ số vòng quay hàng tồn kho

Hệ số vòng quay hàng tồn kho là một công cụ quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất quản lý hàng tồn kho của một doanh nghiệp. Nó cho phép chúng ta biết được 1 đồng vốn đầu tư vào hàng tồn kho có thể quay vòng bao nhiêu lần trong một kỳ. Để tính hệ số vòng quay hàng tồn kho, chúng ta sử dụng công thức:

 • Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân.

Cho chúng ta biết rằng hàng tồn kho được quản lý hiệu quả khi hệ số này càng lớn. Hệ số vòng quay hàng tồn kho lớn đồng nghĩa với việc hàng tồn kho được tiêu thụ nhanh chóng, không gây ứ đọng vốn.

Tuy nhiên, việc kết luận rằng hệ số vòng quay hàng tồn kho cao là tốt hoặc xấu còn phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và chính sách hàng tồn kho của doanh nghiệp. Ví dụ, trong trường hợp giá nguyên liệu đang giảm, một doanh nghiệp có thể quyết định mua nhiều nguyên liệu dự trữ hơn, dẫn đến tăng hàng tồn kho và giảm hệ số vòng quay hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, hệ số này còn có thể giúp tính toán số ngày mà một vòng quay hàng tồn kho diễn ra, được tính bằng cách lấy 360 ngày chia cho hệ số vòng quay hàng tồn kho. Điều này cho phép doanh nghiệp biết được mức độ linh hoạt trong quản lý hàng tồn kho và tác động của nó đối với giá trị và lợi nhuận của sản phẩm.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) là một chỉ số tài chính quan trọng giúp chúng ta hiểu được hiệu suất của một doanh nghiệp trong việc chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận sau thuế. Công thức tính tỷ suất này là:

 • ROS = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần.

Hệ số ROS giúp chúng ta thấy rằng với một đồng doanh thu thuần, doanh nghiệp sẽ thu về bao nhiêu đồng lợi nhuận sau khi trừ đi các khoản thuế. Điều này giúp phản ánh mức độ hiệu quả trong quản lý chi phí của doanh nghiệp. Nó cho biết mức lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể sinh ra từ doanh thu bán hàng.

Các doanh nghiệp có tỷ suất ROS ổn định và cao hơn so với đối thủ thường có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ và thể hiện khả năng quản trị chi phí tốt. Thậm chí, đây thường là các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh của họ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tỷ suất ROS phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm đặc điểm kinh tế và kỹ thuật của ngành kinh doanh, cũng như chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ví dụ, trong một ngành kinh doanh mà giá cả và cạnh tranh cao, tỷ suất ROS có thể thấp hơn so với một ngành kinh doanh có giá cao và ít cạnh tranh. Do đó, việc so sánh ROS cần xem xét ngữ cảnh của ngành kinh doanh để có cái nhìn chi tiết và chính xác hơn về hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp.

Tỷ số lợi nhuận

Đòn bẩy tài chính trong báo cáo

Hệ số nợ là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá tình trạng tài chính của một doanh nghiệp. Để tính hệ số nợ, chúng ta sử dụng công thức sau:

 • Hệ số nợ = Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn. Điều này giúp xác định tỷ trọng nợ trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Tuy vậy, việc xác định xem hệ số nợ của doanh nghiệp là hợp lý hay không không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm hình thức kinh doanh, quy mô doanh nghiệp, mục đích vay vốn, và ngành kinh doanh.

Một hệ số nợ thấp thường cho thấy doanh nghiệp có mức độ an toàn cao trong tài chính và ít rủi ro. Ngược lại, doanh nghiệp có hệ số nợ cao có thể đối mặt với nhiều rủi ro tài chính, đặc biệt nếu họ không quản lý nợ một cách hiệu quả.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng mức độ chấp nhận được của hệ số nợ cũng có thể thay đổi theo từng ngành kinh doanh và thời kỳ kinh tế. Việc đánh giá hệ số nợ của một doanh nghiệp cần xem xét nhiều yếu tố và ngữ cảnh để đảm bảo tính khách quan và chính xác trong việc đánh giá tình trạng tài chính.

Khả năng sinh lời, lợi nhuận

Lợi nhuận đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, bởi vì nó là mục tiêu cốt lõi mà họ hướng đến. Lợi nhuận không chỉ là con số trên bảng cân đối kế toán mà còn là chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả của toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất và kinh doanh.

Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp là một phần quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động. Nó giúp ta hiểu rõ hơn về cách doanh nghiệp tạo ra giá trị thêm từ việc bán hàng và dịch vụ của họ. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp, bao gồm giá thành sản phẩm, giá bán, chi phí vận hành, thuế, và nhiều yếu tố khác.

Bằng cách phân tích khả năng sinh lời, chúng ta có thể đánh giá hiệu suất của doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận từ mỗi đồng đầu tư. Điều này giúp ta biết được liệu doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả hay cần điều chỉnh chiến lược kinh doanh để tối ưu lợi nhuận.

Tỷ suất lợi nhuận gộp

Biên lợi nhuận gộp, một chỉ số quan trọng trong tài chính doanh nghiệp, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hiệu quả quản lý chi phí sản xuất và khả năng tạo ra lợi nhuận từ mỗi đồng doanh thu thuần. Để tính biên lợi nhuận gộp, ta sử dụng công thức:

 • Biên lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần.

Chỉ số này cho chúng ta biết rằng từ mỗi đồng doanh thu thuần, doanh nghiệp sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp là lợi nhuận trước khi trừ đi các chi phí cố định như lương, thuê mặt bằng, và quản lý.

Biên lợi nhuận gộp thể hiện hiệu quả trong việc quản lý chi phí sản xuất, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, và các chi phí liên quan khác. Nó cũng phản ánh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Một doanh nghiệp có thể duy trì một biên lợi nhuận gộp cao và ổn định qua nhiều năm thường là một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh tốt và sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thị trường. Lợi thế cạnh tranh có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố, như sản phẩm độc quyền, thương hiệu mạnh, chi phí sản xuất thấp, hoặc khả năng tạo ra giá trị thêm cho khách hàng. Doanh nghiệp cũng có thể đang tận dụng một thị trường tiềm năng mà chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh, giúp họ duy trì biên lợi nhuận gộp cao.

Tỷ suất lãi sau thuế trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) là một chỉ số tài chính quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp. Công thức tính ROS là:

 • ROS = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần.

Chỉ số ROS giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mức độ hiệu quả của doanh nghiệp trong việc chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận sau thuế. Nó cho biết rằng với mỗi đồng doanh thu thuần, doanh nghiệp sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau khi đã trừ đi các khoản thuế.

Chỉ số này phản ánh khả năng quản lý chi phí của doanh nghiệp. Doanh nghiệp với tỷ suất ROS ổn định và cao hơn so với đối thủ thường có lợi thế cạnh tranh lớn và có khả năng quản trị chi phí tốt. Thậm chí, những doanh nghiệp này thường được xem là hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tỷ suất ROS có thể biến đổi theo đặc điểm kinh tế và kỹ thuật của ngành kinh doanh, cũng như chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp. Nó có thể phụ thuộc vào giá thành sản phẩm, giá bán, chi phí vận hành, thuế, và nhiều yếu tố khác.

Ví dụ, trong một ngành kinh doanh có giá cả cạnh tranh và chi phí sản xuất thấp, tỷ suất ROS có thể thấp hơn so với một ngành kinh doanh có giá cả cao và ít cạnh tranh. Do đó, để đánh giá ROS một cách chính xác, cần xem xét ngữ cảnh của ngành kinh doanh và chiến lược của doanh nghiệp.

Tỷ suất lãi sau thuế trên tổng tài sản

Tỷ suất lãi sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA) là một chỉ số tài chính quan trọng để đánh giá hiệu suất tài sản của một doanh nghiệp. Công thức tính ROA là:

 • ROA = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân.

Chỉ số này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận sau thuế từ mỗi đồng tài sản. Cho biết rằng một đồng tài sản của doanh nghiệp có thể tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Điều này phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

Thường, ROA càng cao thì càng tốt, vì nó cho thấy doanh nghiệp có khả năng quản lý hiệu quả các chi phí liên quan đến tài sản, bao gồm chi phí khấu hao, chi phí đầu tư, và các chi phí khác. ROA cao đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp trong ngành sản xuất cơ bản như sắt thép, giấy, hóa chất, vì họ sử dụng tài sản dài hạn như máy móc và thiết bị để nâng cao tỷ suất lợi nhuận.

ROA cũng có thể thay đổi tùy theo ngành kinh doanh và chiến lược của doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào khả năng quản lý tài sản và các yếu tố liên quan. Do đó, ROA là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất tài sản và hiệu quả của doanh nghiệp.

Tỷ suất lãi sau thuế trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lãi sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) là một chỉ số tài chính quan trọng đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư. ROE tính bằng công thức:

 • ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân.

Chỉ số này cho thấy mức lợi nhuận sau thuế mà một doanh nghiệp có thể thu được từ mỗi đồng vốn chủ sở hữu đã đầu tư trong doanh nghiệp trong một kỳ. ROE cao thường cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu.

ROE phản ánh một tổng hợp các khía cạnh về trình độ quản trị tài chính, quản lý chi phí, quản lý tài sản và quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận này cung cấp thông tin quan trọng về khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông và chủ sở hữu.

ROE cũng là một chỉ số để đánh giá lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có ROE cao và ổn định trong nhiều năm, thậm chí trong điều kiện thị trường khó khăn, thường được coi là có lợi thế cạnh tranh bền vững.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ROE quá cao cũng có thể không phản ánh thực tế tốt của doanh nghiệp. Nó có thể xảy ra khi doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ hoặc tách ra từ công ty mẹ, dẫn đến giảm vốn cổ phần và làm tăng ROE một cách tạm thời. Do đó, để hiểu ROE một cách chính xác, cần phải xem xét cẩn thận bối cảnh và chi tiết của doanh nghiệp.

Lãi suất sau thuế

Thu nhập mỗi cổ phần thường

Thu nhập một cổ phần thường (EPS), hoặc còn gọi là chỉ số EPS, là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Để tính EPS, chúng ta sử dụng công thức sau:

 • EPS = (Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức cho cổ đông ưu đãi) / Số lượng cổ phần thường lưu hành.

Chỉ số này cho biết rằng mỗi cổ phần thường trong năm đã đóng góp bao nhiêu lợi nhuận sau thuế cho cổ đông. EPS là một chỉ số quan trọng khi đánh giá hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp từ góc độ cổ đông.

Mô hình hệ số Dupont là một công cụ phân tích tài chính mạnh mẽ được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa các chỉ số tài chính khác nhau. Mô hình này giúp xác định các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến một chỉ tiêu cụ thể mà bạn đang quan tâm.

Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng mô hình Dupont với 5 yếu tố để phân tích chỉ số ROE (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu):

ROE = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân) = [(Lợi nhuận sau thuế / Lợi nhuận trước thuế) x (Lợi nhuận trước thuế / EBIT) x (EBIT / Doanh thu thuần) x (Doanh thu thuần / Tổng tài sản) x (Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu bình quân)].

Mô hình Dupont giúp bạn phân tích ROE thành các thành phần nhỏ hơn, như hiệu quả quản lý lợi nhuận, hiệu quả sử dụng tài sản và hiệu quả tài chính. Bằng cách làm như vậy, bạn có thể xác định những yếu tố nào đang ảnh hưởng đến ROE của doanh nghiệp và đưa ra những quyết định tài chính thông minh.

Phân tích và quản lý dòng tiền

Phân tích dòng tiền trong phân tích tài chính doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng để đánh giá năng lực tài chính và chất lượng dòng tiền của doanh nghiệp. Dưới đây là các chỉ số quan trọng liên quan đến phân tích dòng tiền:

 • Phân tích dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần: Chỉ số này cho biết doanh nghiệp nhận được bao nhiêu đồng trên 1 đồng doanh thu thuần. Mặc dù không có một con số cụ thể để tham chiếu, tuy nhiên rõ ràng là tỷ lệ này càng cao thì càng tốt. Việc so sánh với dữ liệu quá khứ cũng giúp phát hiện ra các sai sót và biến động trong dòng tiền của doanh nghiệp.
 • Phân tích tỷ suất dòng tiền tự do: Tỷ suất này phản ánh chất lượng dòng tiền của doanh nghiệp. Dòng tiền tự do là số tiền sẵn có để sử dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp. Để tính tỷ suất dòng tiền tự do, sử dụng công thức sau:
  • Tỷ suất dòng tiền tự do = Dòng tiền tự do / Lưu chuyển tiền thuần từ hợp đồng kinh doanh.
  • Dòng tiền tự do được tính bằng cách trừ Dòng tiền cho hoạt động đầu tư tài sản cố định ra khỏi Lưu chuyển tiền thuần từ hợp đồng kinh doanh. Tỷ suất này càng lớn, chứng tỏ tình hình tài chính của doanh nghiệp càng tích cực.
 • Phân tích xu hướng của dòng tiền: Để thực hiện phân tích xu hướng của dòng tiền, số liệu dòng tiền từ mỗi hoạt động sẽ được cộng dồn theo từng năm. Mục đích của việc phân tích xu hướng của dòng tiền là để loại bỏ sự biến động tại một thời điểm cụ thể. Ngoài ra, quan sát dòng tiền trong một giai đoạn dài sẽ giúp xác định doanh nghiệp đang ở giai đoạn nào của chu kỳ kinh doanh. Điều này có tầm quan trọng lớn khi đưa ra quyết định về việc cung cấp tài trợ vốn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại.

Trong bài viết này, Taichinhvisa đã chia sẻ cách phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp, từ việc xác định các chỉ số quan trọng như tỷ suất lợi nhuận, hệ số khả năng thanh toán, tới việc phân tích dòng tiền và các chỉ số khác liên quan đến khả năng tài chính của doanh nghiệp. Việc nắm vững cách phân tích báo cáo tài chính là quan trọng để hiểu rõ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận và quản lý tài chính một cách hiệu quả.