Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp và đặc biệt quan trọng trong việc dự báo tài chính. Để thực hiện phân tích tài chính, bạn cần tuân theo các nghiệp vụ phân tích phù hợp với từng giai đoạn trong vòng đời của doanh nghiệp. Phân tích này giúp bạn đánh giá tình hình tài chính hiện tại, đưa ra dự báo tài chính cho tương lai, kiểm soát rủi ro tài chính, và đưa ra quyết định chiến lược. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin tổng quan về quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp và cách thực hiện một cách hiệu quả.

Phân tích tài chính doanh nghiệp
Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp

Tìm hiểu phân tích tài chính doanh nghiệp là gì?

Phân tích tài chính là quá trình chi tiết và phức tạp trong việc đánh giá tài chính của một doanh nghiệp. Đây là quá trình mà người chuyên gia hoặc quản lý tài chính sử dụng các công cụ, kỹ thuật, và dữ liệu từ các báo cáo tài chính để hiểu rõ nhiều khía cạnh khác nhau của tình hình tài chính doanh nghiệp.

Cụ thể, phân tích tài chính bao gồm:

 • Đánh giá hiệu suất: Xác định cách doanh nghiệp đã thực hiện trong quá khứ và hiện tại bằng cách sử dụng các tỷ lệ tài chính, ví dụ như lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng, và tỷ số thanh toán.
 • Dự báo tài chính: Dự đoán tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử và các giả định.
 • Đánh giá rủi ro tài chính: Xác định các rủi ro tiềm năng liên quan đến tài chính, như rủi ro thay đổi tỷ giá hối đoái hoặc rủi ro thất thoát nguồn vốn.
 • Đánh giá cơ hội đầu tư: Xem xét các cơ hội đầu tư dự kiến để xác định xem có tiềm năng mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp hay không.
 • Quản lý nguồn lực tài chính: Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tài sản tài chính của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra tuân thủ: Đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định và luật pháp tài chính liên quan.

Phân tích tài chính không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ về tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn giúp họ đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu và thông tin cụ thể về tài chính. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phân tích tài chính doanh nghiệp có lợi ích gì?

Mục tiêu của phân tích tài chính phụ thuộc vào vị trí của người thực hiện nó. Người thực hiện phân tích tài chính có thể là nhà quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tư hoặc người cho vay tín dụng, và mục tiêu có thể khác nhau dựa trên nhu cầu và mục đích cụ thể của từng người trong những vai trò này.

Đối với nhà quản trị, phân tích tài chính giúp họ xây dựng chính sách quản lý tài chính phù hợp với doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng các chỉ số tài chính và dữ liệu kế toán, nhà quản trị có thể hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp và dựa vào những thông tin này để đưa ra các quyết định quan trọng về việc quản lý nguồn vốn, tài sản, và khoản nợ. Thêm vào đó, phân tích tài chính giúp họ xác định chiến lược kinh doanh tối ưu và đảm bảo tài chính bền vững trong dài hạn.

Với nhà đầu tư, mục tiêu của phân tích tài chính là xác định khả năng sinh lời từ việc đầu tư vào một doanh nghiệp cụ thể. Họ tập trung đặc biệt vào việc dự đoán diễn biến giá cổ phiếu, định giá doanh nghiệp, và đánh giá rủi ro tiềm ẩn. Bằng cách thu thập và phân tích thông tin tài chính chi tiết, nhà đầu tư có khả năng đánh giá khả năng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp và xác định liệu đầu tư có ý nghĩa hay không. Điều này đòi hỏi phải có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên cơ sở thông tin thấu đáo.

Cuối cùng, đối với các tổ chức tín dụng hoặc các bên cho vay, mục tiêu của phân tích tài chính là đánh giá khả năng trả nợ của bên vay. Họ tập trung chủ yếu vào khả năng của bên vay trong việc thanh toán nợ và đảm bảo tính an toàn của khoản vay. Khi tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp, họ sử dụng các phương pháp và mô hình đánh giá riêng biệt để xác định tình hình tài chính. Mục tiêu của họ là đảm bảo doanh nghiệp có khả năng duy trì nghĩa vụ tài chính và trả nợ đúng hạn. Dựa vào đánh giá này, họ đưa ra quyết định về việc cấp tín dụng và thiết lập điều kiện vay tín dụng.

Phân tích tài chính doanh nghiệp
Phân tích tài chính doanh nghiệp có lợi ích gì?

Phương pháp sử dụng để phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tỷ số

Phân tích bằng tỉ số là một phương pháp phân tích tài chính dựa trên việc so sánh các chỉ số tài chính của một doanh nghiệp để hiểu hơn về tình hình tài chính của nó. Cụ thể, trong phương pháp này, các tỷ số tài chính đơn lẻ được tính bằng cách chia một chỉ tiêu tài chính cho một chỉ tiêu khác. Điều này giúp hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa các yếu tố tài chính và cung cấp thông tin quý báu về hiệu suất tài chính và hiện trạng tài chính của doanh nghiệp.

Ưu điểm lớn của phương pháp phân tích bằng tỉ số là tính hiện thực và ứng dụng rộng rãi của nó. Với sự bổ sung và hoàn thiện liên tục của các chỉ số tài chính, phương pháp này giúp người phân tích tài chính có cái nhìn tổng quan về hiệu suất tài chính của doanh nghiệp và sự tương quan giữa các yếu tố tài chính khác nhau. Nó cung cấp một cách thức cụ thể và số liệu để đánh giá và so sánh hiệu suất tài chính của doanh nghiệp trong nhiều khía cạnh khác nhau.

Phân tích tách đoạn

Mô hình Dupont là một công cụ phân tích tài chính mạnh mẽ và hiệu quả, được sử dụng để xác định và đánh giá khả năng sinh lời của một doanh nghiệp. Mô hình này tích hợp một loạt các yếu tố từ Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) và Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) để tạo ra một cái nhìn toàn diện về hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

Phương pháp này cho phép các nhà phân tích phân rã lợi nhuận của doanh nghiệp thành các thành phần cơ bản, giúp họ hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây ra sự biến động trong hiệu suất tài chính. Bằng cách áp dụng mô hình Dupont, họ có khả năng xác định các yếu tố ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến lợi nhuận, thuận lợi cho việc đưa ra quyết định và chiến lược quản lý.

Mô hình Dupont giúp tách biệt và phân tích mối liên hệ giữa doanh thu, lợi nhuận ròng và lợi nhuận thuần, tạo cơ hội cho việc tối ưu hiệu suất tài chính và phát triển doanh nghiệp dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh.

Phân tích tài chính doanh nghiệp
Phân tích tách đoạn đang được sử dụng rộng rãi

Phương pháp so sánh

Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, phương pháp so sánh là một công cụ quan trọng giúp nhà phân tích hiểu rõ sự thay đổi của các khoản mục hoặc chỉ tiêu trong báo cáo tài chính qua nhiều năm. Phương pháp này tập trung vào việc so sánh dữ liệu từ các báo cáo tài chính của các năm liên tiếp để phát hiện xu hướng và thay đổi theo thời gian. Cụ thể, nó có thể được thực hiện qua các bước sau:

 1. Phân tích sự thay đổi qua thời gian: Điều này bao gồm việc so sánh các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm, để xem xét sự biến đổi tuyệt đối (giá trị thay đổi) và tương đối (tỷ lệ thay đổi) của chúng.
 2. Phân tích xu hướng dài hạn: Cách tiếp cận này nhằm xác định xu hướng dài hạn bằng cách so sánh số liệu của các năm gần đây với năm gốc hoặc cơ sở.

Phân tích dựa trên phương pháp so sánh cho phép nhận biết các chiều hướng, tốc độ, và sự biến đổi của các chỉ tiêu qua các năm so với một điểm thời gian cố định. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp này tập trung vào số liệu chứ không đánh giá chất lượng của thông tin sử dụng trong báo cáo tài chính, và có thể không cho thấy nguyên nhân gây ra sự thay đổi.

Liên hệ, đối chiếu

Phương pháp liên hệ đối chiếu trong phân tích tài chính là một công cụ mà nhà phân tích sử dụng để nghiên cứu và hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa các sự kiện và hiện tượng kinh tế trong cùng một thời kỳ. Cùng với việc xem xét mối liên hệ giữa các yếu tố kinh tế, phương pháp này cũng nhấn mạnh việc đánh giá sự cân đối và tương quan của các chỉ tiêu kinh tế trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Phân tích liên hệ đối chiếu thông qua việc xem xét dữ liệu tài chính từ nhiều khía cạnh khác nhau và đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Điều này giúp nhà phân tích hiểu rõ hơn về cách các yếu tố kinh tế ảnh hưởng lẫn nhau và làm thế nào có thể dẫn đến các hiện tượng hoặc thay đổi tài chính trong doanh nghiệp. Phương pháp này đặc biệt hữu ích khi cần phân tích tình hình kinh tế tổng thể và hiểu rõ tác động của nó đối với tài chính doanh nghiệp.

Phương pháp phân chia

Phương pháp phân chia là một phương pháp quan trọng trong phân tích tài chính, cho phép chia nhỏ quá trình và kết quả chung thành các bộ phận cụ thể dưới góc nhìn từ những tiêu chí và khía cạnh khác nhau. Phân chia này giúp làm rõ hơn về cách mà quá trình và kết quả tổng thể có thể được hiểu và đánh giá theo từng khía cạnh cụ thể.

Phân tích bằng phương pháp phân chia đòi hỏi việc xem xét chi tiết và phân rã từng yếu tố của quá trình kinh doanh hoặc tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp nhà phân tích nắm bắt sự phân đoạn và cơ cấu của các yếu tố quan trọng, từ đó có cái nhìn toàn diện và chi tiết về tình hình hiện tại. Phương pháp này cung cấp cái nhìn sâu rộng về các khía cạnh khác nhau của một dự án hoặc hoạt động kinh doanh và làm nổi bật các yếu tố quan trọng cần được xem xét một cách kỹ lưỡng.

Phương pháp phân chia
Là một phương pháp quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích nhân tố

Phương pháp này dùng để tận dụng mối liên hệ kinh tế giữa các chỉ tiêu phân tích và các yếu tố ảnh hưởng thông qua một quá trình chặt chẽ và dựa trên hai bước chính:

Bước 1: Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố.

 • Trong bước này, nhà phân tích phải xác định cụ thể và định lượng mức độ tác động của mỗi yếu tố tới chỉ tiêu phân tích. Điều này liên quan đến việc đo lường cụ thể sự ảnh hưởng mà mỗi yếu tố có đối với chỉ tiêu, như là sự tăng hoặc giảm của chỉ tiêu khi một yếu tố biến đổi.

Bước 2: Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến chỉ tiêu phân tích.

 • Trong bước này, nhà phân tích tiến hành xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng và chỉ tiêu phân tích. Họ phải:
 • Rõ ràng chiều hướng tác động của mỗi yếu tố lên chỉ tiêu phân tích (ví dụ: tác động tích cực hoặc tiêu cực của biến động sản lượng hoặc giá bán lên doanh thu).
 • Xác định nguyên nhân của yếu tố, bao gồm cả yếu tố chủ quan và khách quan.
 • Đưa ra sự phân tích dựa trên sự hiểu biết về các yếu tố và đưa ra cơ sở cho ý kiến đánh giá.
 • Cuối cùng, rút ra kết luận về ý nghĩa của việc nghiên cứu về các yếu tố này đối với chỉ tiêu phân tích, giúp làm sáng tỏ nguyên nhân và hiệu ứng thực tế của sự biến đổi trong các yếu tố đó đối với chỉ tiêu.

Ví dụ, khi nghiên cứu về doanh thu, phương pháp này giúp xác định yếu tố nào ảnh hưởng đến doanh thu, ví dụ như giá và sản lượng. Nó cho phép nhà phân tích phân biệt liệu việc tăng doanh thu có nguyên nhân bởi “sản lượng tăng và giá bán giảm,” và dựa vào phân tích này, họ có thể hiểu sâu hơn về tác động của các yếu tố và nguyên nhân thực sự đằng sau sự biến đổi của chỉ tiêu.

Phân tích tài chính không chỉ là một công cụ mạnh mẽ, mà còn là nguồn cung cấp cái nhìn sâu rộng về tài chính doanh nghiệp. Nó không chỉ giúp bạn hiểu rõ tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp, mà còn giúp bạn dự đoán và quản lý tương lai một cách tốt hơn. Chính vì vậy, khả năng thực hiện phân tích tài chính là một kỹ năng quan trọng trong môi trường kinh doanh ngày nay. Hy vọng thông tin này của Taichinhvisa sẽ hữu ích giúp bạn đưa ra những quyết định kinh doanh thông minh và hiệu quả, đảm bảo sự thành công và bền vững cho doanh nghiệp của bạn.