Chi phí tài chính doanh nghiệp: Tìm hiểu tất tần tật từ A-Z

Chi phí tài chính là một thành phần không thể thiếu và quan trọng đối với hoạt động cũng như sự phát triển của một doanh nghiệp. Điều này bởi vì nó ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận và tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp. Chi phí tài chính bao gồm nhiều khía cạnh, chẳng hạn như lãi suất vay, chi phí trả lãi, và các khoản chi khác liên quan đến tài chính và tiền tệ. Doanh nghiệp cần phải nắm rõ và kiểm soát chi phí tài chính một cách hiệu quả để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững. Taichinhvisa sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chi phí tài chính thông qua bài viết dưới đây nhé.

Chi phí tài chính doanh nghiệp
Chi phí tài chính là một thành phần không thể thiếu và quan trọng đối với hoạt động doanh nghiệp

Tìm hiểu chi phí tài chính doanh nghiệp là gì?

Chi phí tài chính (Financial Charges) đóng một vai trò quan trọng và phức tạp trong hoạt động tài chính và kế toán của một doanh nghiệp. Chi phí này phát sinh từ nhiều hoạt động tài chính khác nhau và bao gồm nhiều khía cạnh chi tiết, cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của công ty. Dưới đây là một phân tích chi tiết về các khía cạnh của chi phí tài chính:

 • Chi phí vay vốn (Interest Costs): Đây là một phần quan trọng của chi phí tài chính, bao gồm lãi suất trả cho vay vốn từ nguồn tài trợ bên ngoài, chẳng hạn như ngân hàng hoặc các khoản vay cổ đông.
 • Chi phí đầu tư (Investment Costs): Nếu doanh nghiệp tham gia vào các dự án đầu tư dài hạn hoặc góp vốn vào các liên doanh, chi phí tài chính có thể bao gồm cả các chi phí liên quan đến việc góp vốn này.
 • Giao dịch ngoại hối (Foreign Exchange Transactions): Nếu doanh nghiệp có hoạt động quốc tế và tham gia vào các giao dịch ngoại hối, chi phí phát sinh từ sự biến động của tỷ giá hối đoái cũng được tính vào chi phí tài chính.
 • Chứng khoán (Securities): Nếu doanh nghiệp tham gia vào thị trường chứng khoán và có sở hữu hoặc giao dịch chứng khoán, lỗ hoặc lãi từ các giao dịch này cũng ảnh hưởng đến chi phí tài chính.
 • Dự phòng (Provisions): Nếu doanh nghiệp có các khoản dự phòng dành cho tổn thất tiềm năng hoặc khoản mất mát trong tương lai, các khoản này có thể được coi là một phần của chi phí tài chính.
 • Lỗ tỷ giá (Exchange Losses): Chi phí này phát sinh khi tỷ giá hối đoái thay đổi và gây thiệt hại cho doanh nghiệp, đặc biệt khi có các giao dịch liên quan đến ngoại tệ.
 • Chi phí vay khác (Other Borrowing Costs): Ngoài lãi suất, có thể có các khoản chi phí vay khác như phí xử lý hồ sơ vay, phí phát hành trái phiếu, hoặc các khoản phí liên quan đến các hợp đồng vay vốn.
 • Chi phí liên quan đến đầu tư vào tài sản cố định (Investment in Fixed Assets): Nếu doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định, chi phí tài chính cũng có thể bao gồm các khoản liên quan đến việc giao dịch, bảo trì và nâng cấp tài sản này.
 • Chi phí liên quan đến giao dịch chứng khoán (Securities Transactions): Nếu doanh nghiệp tham gia vào các giao dịch chứng khoán như mua bán cổ phiếu, các khoản phí giao dịch và chuyển khoản cũng được tính vào chi phí tài chính.

Như vậy, chi phí tài chính là một phần quan trọng của hoạt động tài chính và kế toán của một doanh nghiệp, và nó cần được quản lý và hiểu rõ để đảm bảo hiệu suất tài chính tối ưu. Chi tiết này cũng giúp doanh nghiệp thấy rằng cách chi phí tài chính phát sinh có thể ảnh hưởng đến lãi và lỗ kinh doanh, và do đó có vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định kinh doanh.

Chi phí tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa gì?

Chi phí tài chính, một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về sự hiệu quả và tương lai của một doanh nghiệp. Nó không chỉ là số liệu trên báo cáo tài chính, mà còn thể hiện sự kiểm soát và quản lý tài chính của công ty.

 • Tình hình tăng giảm chi phí tài chính: Sự thay đổi trong chi phí tài chính có thể tiết lộ nhiều điều. Một tăng lên có thể phản ánh sự phấn đấu của doanh nghiệp trong việc mở rộng hoặc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh. Ngược lại, một chi phí tài chính giảm có thể thể hiện sự hiệu quả hoạt động kinh doanh, sự kiểm soát tốt hơn trong việc quản lý chi phí.
 • Sự khác biệt trong các tình huống khác nhau: Chi phí tài chính có thể xuất hiện ở nhiều tình huống khác nhau. Trường hợp 1 thường liên quan đến doanh nghiệp đang trong quá trình mở rộng hoặc tăng cường các hoạt động kinh doanh. Trong tình huống này, chi phí tài chính tăng lên do việc huy động vốn và tài trợ các dự án mở rộng. Trường hợp 2 thể hiện sự mất kiểm soát trong quản lý chi phí, thậm chí là lỗ nặng, và đòi hỏi một cách giải quyết kịp thời.
 • Cơ hội và rủi ro: Hiểu biết sâu hơn về chi phí tài chính có thể giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội và đối mặt với rủi ro. Việc theo dõi các thay đổi trong chi phí tài chính giúp xác định sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh và tạo cơ hội hoặc đối phó với các tình huống khó khăn.
 • Tạo kế hoạch tài chính: Dựa trên sự hiểu biết về chi phí tài chính, doanh nghiệp có thể phát triển kế hoạch tài chính chi tiết, đảm bảo sự bền vững và phát triển dài hạn.
 • Hỗ trợ quyết định: Chi phí tài chính có thể đóng một vai trò quyết định trong việc lựa chọn dự án đầu tư hoặc thay đổi chiến lược tài chính của doanh nghiệp. Nó giúp đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến quản lý tài chính của công ty.

Thông qua việc phân tích chi phí tài chính, doanh nghiệp có cơ hội tăng cường hiệu quả tài chính và tạo ra kế hoạch phát triển bền vững trong tương lai.

Chi phí tài chính doanh nghiệp

Phân tích các khoản trong chi phí tài chính doanh nghiệp

Khoản bên có

 • Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Điều này liên quan đến việc dự phòng một khoản tiền nhất định cho trường hợp đầu tư của doanh nghiệp vào một đơn vị khác không thể thu hồi được. Việc này đảm bảo rằng doanh nghiệp có khả năng ứng phó với mất mát tiềm năng trong trường hợp đầu tư không thành công.
 • Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Doanh nghiệp có thể cần tính toán và ghi nhận dự phòng cho việc giảm giá chứng khoán cổ phiếu mà họ nắm giữ. Điều này có thể phát sinh khi giá trị thị trường của cổ phiếu dưới mức giá mua ban đầu. Doanh nghiệp cần xác định khoản dự phòng này để phản ánh thực tế trên báo cáo tài chính.
 • Ghi giảm chi phí tài chính: Điều này có thể xuất hiện khi doanh nghiệp thực hiện các biện pháp để giảm đi chi phí tài chính. Điều này có thể bao gồm việc tái cơ cấu nợ, tái định hình hợp đồng vay mượn, hoặc các hoạt động khác để giảm tổng chi phí tài chính.
 • Kết chuyển chi phí tài chính cuối kỳ kế toán: Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp cần thực hiện kết chuyển để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm việc tổng hợp tất cả các khoản chi phí tài chính phát sinh trong kỳ. Quá trình này giúp xác định lãi hoặc lỗ cuối kỳ kế toán.

Bằng cách hiểu rõ và quản lý cẩn thận chi phí tài chính, doanh nghiệp có thể đảm bảo tài chính được điều hành hiệu quả và đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến đầu tư, tài chính và phát triển.

Khoản bên nợ

Chi phí lãi tiền vay: Đây là chi phí phát sinh từ việc vay tiền để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Thường gồm cả lãi và các khoản phí liên quan đến việc vay vốn.

 • Chi phí lãi thuê tài sản thuê tài chính: Doanh nghiệp thường phải trả lãi cho các tài sản mà họ thuê thông qua hợp đồng thuê tài chính.
 • Lãi mua hàng trả chậm: Trong trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa hoặc dịch vụ trả chậm, họ có thể phải trả lãi cho người bán.
 • Các khoản lỗ bán ngoại tệ: Nếu doanh nghiệp tham gia giao dịch ngoại hối hoặc có các khoản mua bán trong ngoại tệ, lỗ phát sinh do biến động tỷ giá là một phần của chi phí tài chính.
 • Chiết khấu thanh toán cho người mua: Đôi khi, doanh nghiệp có thể cung cấp chiết khấu cho khách hàng thanh toán nhanh. Chiết khấu này cũng được coi là một loại chi phí tài chính.
 • Chi phí từ các khoản lỗ do hoạt động thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư: Khi doanh nghiệp bán hoặc thanh lý các tài sản đầu tư, nếu có lỗ thì khoản lỗ này cũng là một phần của chi phí tài chính.
 • Chi phí từ khoản lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ: Biến động tỷ giá ngoại tệ có thể gây thất thoát tiền tệ, và chi phí từ lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được ghi nhận trong báo cáo tài chính.
 • Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ với gốc ngoại tệ cuối năm tài chính: Trong trường hợp đánh giá lại giá trị tài sản và nợ trong ngoại tệ, nếu có lỗ thì nó cũng được coi là một loại chi phí tài chính.
 • Chi phí từ số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Khi giá trị chứng khoán cổ phiếu giảm, doanh nghiệp phải thực hiện trích lập dự phòng và chi phí này được coi là một phần của chi phí tài chính.
 • Một số khoản chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính khác: Bên cạnh các khoản chi phí cơ bản, còn có nhiều khoản phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính khác có thể được tính vào chi phí tài chính của doanh nghiệp.

Nhận biết và quản lý các yếu tố này giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả chi phí tài chính của mình, điều này quan trọng trong việc đảm bảo rằng tài chính của họ hoạt động một cách hiệu quả và có thể đưa ra những quyết định kinh doanh thông minh.

Chi phí tài chính doanh nghiệp

Khoản không được tính

Chi phí bán hàng: Chi phí này xuất phát từ việc tiếp thị, quảng cáo, và tiêu dùng tức thời trong quá trình bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Điều này bao gồm cả lương và phí hoa hồng của nhân viên kinh doanh.

 • Chi phí quản lý doanh nghiệp: Đây là chi phí phát sinh từ việc quản lý tổ chức, quản lý nhân sự, và các hoạt động quản lý khác như chi phí văn phòng, phí luật pháp, và chi phí liên quan đến việc đưa ra quyết định chiến lược.
 • Chi phí cho hoạt động sản xuất và kinh doanh: Đây là chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả chi phí nguyên liệu, lao động, và thiết bị. Nó đặc trưng cho ngành công nghiệp cụ thể mà doanh nghiệp hoạt động.
 • Chi phí xây dựng cơ bản tại doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hoặc phát triển dự án cơ bản, chi phí này được tính vào chi phí tài chính. Đây có thể bao gồm chi phí xây dựng nhà máy mới, cải tạo cơ sở sản xuất, và đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
 • Chi phí kinh doanh bất động sản: Nếu doanh nghiệp sở hữu hoặc quản lý bất động sản, như nhà và tài sản đầu tư, chi phí liên quan đến việc duy trì, quản lý, và phát triển bất động sản này có thể được coi là một phần của chi phí tài chính.
 • Chi phí trang trải bằng nguồn kinh phí khác: Trong trường hợp các khoản chi phí không thuộc các danh mục trước đó, có thể được tổng hợp và ghi nhận dưới mục này. Điều này bao gồm các khoản chi phí không thuộc lĩnh vực chính của doanh nghiệp, như bồi thường thương vụ và các khoản phí ngẫu nhiên khác.

Những hình thức của chi phí tài chính là gì?

Chi phí khởi tạo

Phí khởi tạo, một phần quan trọng của các khoản vay, đóng một vai trò quan trọng trong quyết định vay tiền và thường được tính dưới dạng một phần trăm của số tiền vay. Thông thường, mức phí này dao động từ 0.5% đến 1%. Mức phí này thường áp dụng cho các khoản vay cá nhân, vay thế chấp, vay sinh viên và vay mua ô tô.

Đối với các khoản vay cá nhân và vay thế chấp, phí gốc thường là phổ biến. Đây là khoản phí ban đầu mà người vay phải trả khi vay tiền. Nó thường được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền vay. Trong trường hợp vay thẻ tín dụng, phí khởi tạo không thường được áp dụng, nhưng có thể áp dụng cho một số hạn mức tín dụng cụ thể.

Chi phí trễ hạn

Phí trả chậm là một loại phí mà doanh nghiệp phải chịu khi thực hiện thanh toán chậm hơn so với thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng hoặc giao dịch. Mỗi khoản nợ trễ hạn thường sẽ được áp dụng một khoản phí cố định hoặc một tỷ lệ phần trăm dựa trên số tiền chưa thanh toán và thời gian trễ hạn.

Phí trả chậm thường có mức tối đa nhất định mà doanh nghiệp phải chịu cho mỗi lần vi phạm. Tuy nhiên, mức phí này có thể thay đổi tùy theo chính sách của doanh nghiệp và thỏa thuận giữa các bên. Phí trả chậm nhằm khuyến khích người nợ thanh toán đúng hạn và bảo vệ quyền lợi của người đủ điều kiện nhận thanh toán đúng hạn.

Phí phạt trả trước

Phí phạt trả trước là một dạng chi phí tài chính được áp dụng khi người vay quyết định thanh toán khoản nợ sớm hơn so với thời hạn trả nợ trong hợp đồng hoặc thỏa thuận tín dụng. Mục tiêu chính của phí phạt trả trước là bảo vệ nguồn thu nhập mà người cho vay có thể thu được từ lãi suất trong tương lai.

Phí phạt trả trước thường được tính toán dưới dạng một khoản tiền cố định hoặc một phần trăm dựa trên số tiền còn lại và thời gian còn lại trong hợp đồng vay. Mục đích của phí này là đảm bảo rằng người cho vay không bị thiệt hại do việc mất lợi nhuận dự kiến từ lãi suất. Phí phạt trả trước thúc đẩy người vay tuân thủ thỏa thuận trả nợ theo đúng thời gian được quy định và đồng thời giảm nguy cơ rủi ro tài chính đối với người cho vay.

Lãi suất

Lãi suất hàng năm là một trong các khoản chi phí quan trọng khi vay tiền từ một tổ chức cho vay. Đây là số tiền mà người vay phải trả bổ sung vào khoản vốn gốc mỗi năm dựa trên lãi suất đã thỏa thuận. Lãi suất này bao gồm tổng số tiền lãi được tính dựa trên số tiền vay kết hợp với tất cả những khoản phí khác, và nó phụ thuộc vào cách bạn sử dụng tín dụng:

 • Lãi suất hàng năm khi mua hàng: Đây là lãi suất được áp dụng khi bạn thực hiện các giao dịch mua sắm bằng thẻ tín dụng. Nó thường được tính dựa trên số tiền bạn đã mua và cần thanh toán dựa trên số tiền đó.
 • Lãi suất ứng trước tiền mặt: Khi bạn rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng, lãi suất này sẽ được áp dụng. Nó thường cao hơn lãi suất thường áp dụng cho mua sắm.
 • Lãi suất phạt: Nếu bạn trễ hạn thanh toán hoặc không thanh toán đủ số tiền tối thiểu, bạn có thể phải chịu lãi suất phạt.
 • Lãi suất giới thiệu: Đây là lãi suất thấp hơn hoặc 0% được cung cấp trong một khoản thời gian quy định sau khi bạn mở một tài khoản thẻ tín dụng mới.
 • Lãi suất chuyển số dư: Khi bạn không thanh toán số tiền đầy đủ sau mỗi kỳ hạn thanh toán, số tiền còn lại sẽ được tính lãi suất. Lãi suất này có thể cao và tính toán hàng ngày.
Lãi suất
Lãi suất hàng năm khi mua hàng

Cách tính chi phí tài chính doanh nghiệp

Trong quá trình kế toán của doanh nghiệp, các khoản chi phí liên quan đến mua bán chứng khoán, giao dịch ngoại tệ, hoặc hoạt động cho vay vốn được phản ánh và ghi nhận thông qua các tài khoản tài chính. Dưới đây là cách kế toán chi tiết:

 • Mua bán chứng khoán và các hoạt động đầu tư:
  • Khi mua chứng khoán kinh doanh hoặc thực hiện các hoạt động đầu tư, kế toán ghi:
  • Nợ các tài khoản 635 (Chi phí tài chính).
  • Có các tài khoản 111, 112, 141,… (tùy theo loại tài sản nhận được).
 • Bán chứng khoán và thanh lý đầu tư:
  • Khi bán chứng khoán kinh doanh hoặc thanh lý các khoản đầu tư trong công ty con, công ty liên doanh, hoặc công ty liên kết phát sinh lỗ, kế toán ghi:
  • Nợ các tài khoản 111, 112,… (với giá bán được tính theo giá trị hợp lý của tài sản nhận được).
  • Nợ tài khoản 635 (Chi phí tài chính) với số lỗ.
  • Có các tài khoản 121, 221, 222, 228 (số giá trị ghi sổ).
 • Nhận lại vốn góp và sự thay đổi về giá trị tài sản:
  • Khi nhận lại vốn góp vào công ty con, công ty liên doanh, hoặc công ty liên kết mà giá trị tài sản được chia nhỏ hơn giá trị vốn góp, kế toán ghi:
  • Nợ các tài khoản 111, 112, 152, 156, 211,… (với giá trị hợp lý của tài sản được chia).
  • Nợ tài khoản 635 (Chi phí tài chính) với số lỗ.
  • Có các tài khoản 221, 222.

Vậy chi phí tài chính và chi phí doanh thu liệu có khác nhau?

Việc phân biệt rõ sự khác nhau giữa chi phí tài chính và doanh thu tài chính, đóng một vai trò quan trọng trong quá trình kế toán và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

 • Chi phí tài chính: Đây là các loại chi phí hoặc khoản lỗ phát sinh từ các hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệp. Chi phí tài chính bao gồm những hoạt động như cho vay, đi vay vốn, đầu tư vào liên doanh hoặc liên kết, giao dịch mua bán chứng khoán, lỗ tỷ giá hối đoái trong quá trình bán ngoại tệ, và nhiều hoạt động tài chính khác. Chi phí tài chính giúp đánh giá tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp, và nó phản ánh các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả.
 • Doanh thu tài chính: Doanh thu tài chính là các khoản thu nhập được từ hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Đây bao gồm các khoản thu như tiền lãi, cổ phiếu, lợi nhuận từ đầu tư tài chính, và các khoản thu nhập tài chính khác. Trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, doanh thu tài chính thường được hạch toán bằng tài khoản 515. Doanh thu tài chính thể hiện lợi nhuận hoặc thu nhập mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính của mình.

Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa chi phí tài chính và doanh thu tài chính giúp đảm bảo tính chính xác trong quá trình kế toán và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Trên đây Tachinhvisa đã tổng hợp lại chi phí tài chính doanh nghiệp quan trọng để đánh giá tài chính và hoạt động kinh doanh. Nếu cần tư vấn hoặc có câu hỏi, liên hệ Hotline: 0979.821.218. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn chi tiết và nhanh chóng.