Tài chính doanh nghiệp xây dựng

Kế hoạch tài chính doanh nghiệp xây dựng là một trong những điều quan trọng mà các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện khi hoạt động kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường phát triển để đạt được hiệu quả cao và an toàn về mặt tài chính. Vì vậy những kiến thức về tài chính doanh nghiệp trong xây dựng đối với nền kinh tế thị trường là một yêu cầu bức thiết với các nhà quản lý doanh nghiệp hiện nay. Hãy cùng tìm Tài Chính Visa Đăng Quang tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây!

Tài chính doanh nghiệp xây dựng là gì?

Tài chính doanh nghiệp xây dựng là lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Tài chính doanh nghiệp xây dựng bao gồm việc quản lý các nguồn tài chính, đầu tư, vay vốn, quản lý rủi ro, đánh giá hiệu quả đầu tư, chi phí sản xuất, lợi nhuận và các hoạt động tài chính khác.

Các doanh nghiệp xây dựng thường phải đối mặt với các rủi ro đặc biệt trong hoạt động kinh doanh, bao gồm các rủi ro liên quan đến địa chất, môi trường, kỹ thuật và quy định pháp lý. Tài chính doanh nghiệp xây dựng cũng bao gồm việc quản lý các chi phí vận hành, bảo trì và cải tiến để đảm bảo sự hiệu quả trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Trong tài chính doanh nghiệp xây dựng, việc đánh giá và quản lý rủi ro, chi phí, và đầu tư là rất quan trọng để đảm bảo sự bền vững và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp xây dựng

Mọi doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều phải sử dụng tài chính doanh nghiệp trong xây dựng để thực hiện mục tiêu kinh doanh. Để tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định, muốn vậy doanh nghiệp phải hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ.

Tài chính doanh nghiệp xây dựng
Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp xây dựng

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp trong xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc xác định đúng đắn nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ giúp các công ty có thể lựa chọn các phương pháp và huy động vốn thích hợp, đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn để doanh nghiệp có thể hoạt động một cách nhịp nhàng và liên tục với chi phí huy động vốn thấp nhất.

Dưới đây là một số vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp xây dựng:

  • Quản lý nguồn vốn: Doanh nghiệp xây dựng thường có chi phí đầu tư lớn và tài chính doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ nguồn vốn để đáp ứng các chi phí này. Quản lý tài chính phải đảm bảo tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn, tìm kiếm các nguồn vốn khác nhau và quản lý vốn đang được sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận.
  • Quản lý rủi ro: Doanh nghiệp xây dựng đối mặt với nhiều rủi ro như khả năng thất thoát do tai nạn, thiên tai, thi công không đúng tiến độ, hay chi phí vượt quá dự kiến. Quản lý rủi ro là một phần quan trọng của tài chính doanh nghiệp để đảm bảo sự bền vững và tăng trưởng.
  • Quản lý chi phí: Quản lý chi phí là một phần quan trọng của tài chính doanh nghiệp xây dựng. Các chi phí sản xuất và vận hành phải được quản lý tốt để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng.
  • Quản lý tài sản: Doanh nghiệp xây dựng có nhiều tài sản đặc thù như đất, nhà, vật liệu xây dựng và các thiết bị đắt tiền. Quản lý tài sản đó là một phần quan trọng của tài chính doanh nghiệp để đảm bảo sự hiệu quả trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.
  • Quản lý thu nhập và lợi nhuận: Doanh nghiệp xây dựng phải quản lý thu nhập và lợi nhuận để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong tương lai. Việc quản lý tài chính phải tập trung vào tăng thu nhập và giảm chi phí để đạt được lợi nhuận tối đa.

Quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp xây dựng

Vốn là tài sản được định giá thành tiền có thể được sử dụng trong kinh doanh. Đối với doanh nghiệp, việc quản lý và sử dụng vốn là vô cùng quan trọng vì khả năng sử dụng nguồn vốn là yếu tố cơ bản để xác định giá trị của một công ty xây dựng.

Trong một doanh nghiệp xây dựng, những người đứng đầu sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng vốn như thế nào, cụ thể là phân bố, trích lập và đầu tư để thực hiện các hoạt động kinh doanh sản xuất. Theo đó, vốn trong doanh nghiệp xây dựng bao gồm: vốn cố định và vốn lưu động.

Đầu tư xây dựng kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Đầu tư phát triển có thể được xem là hoạt động quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp xây dựng, thậm chí với mỗi quốc gia, bởi chỉ có đầu tư phát triển mới duy trì và hơn nữa là mở rộng tiềm lực sản xuất của doanh nghiệp hay quốc gia đó.

Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp xây dựng là quá trình sử dụng vốn đầu tư để tái sản xuất giản đơn hoặc tái sản xuất mở rộng thông qua các hoạt động xây dựng nhà cửa, cơ sở hạ tầng, mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị, tiến hành các công tác xây dựng cơ bản khác và thực hiện các chi phí phục vụ cho phát huy tác dụng trong một chu kỳ hoạt động của các cơ sở vật chất – kỹ thuật này.

Đầu tư xây dựng kế hoạch tài chính doanh nghiệp
Đầu tư xây dựng kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ sản phẩm và các khoản tiền thuế gián thu mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất được chia ra làm 2 loại, đó là chi phí hoạt động sản xuất và chi phí hoạt động tài chính.

Chi phí hoạt động sản xuất bao gồm: mức tiêu hao vật tư, giá vật tư, công cụ – dụng cụ sử dụng cho quá trình kinh doanh và giá trị vật tư tiêu hao thực tế. Chi phí hoạt động tài chính bao gồm: chi phí liên doanh – liên kết, chi phí cho thuê tài sản, chi phí mua bán trái phiếu – cổ phiếu – các khoản tổn thất trong đầu tư, khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, chi phí về trả lãi vay, giá trị ngoại tệ bán ra – chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, chi phí chiết khấu thanh toán và các chi phí hoạt động tài chính khác.

Huy động vốn trong doanh nghiệp xây dựng

Vốn có vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp cần nhận thức vấn đề này một cách rõ ràng, từ đó phải chú trọng vào chính sách huy động vốn để làm sao doanh nghiệp có thể huy động vốn một cách nhanh chóng có hiệu quả để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển không ngừng trên thị trường.

Huy động vốn trong doanh nghiệp xây dựng
Huy động vốn trong doanh nghiệp xây dựng

Các kênh huy động vốn chính trong doanh nghiệp gồm: vốn góp ban đầu, lợi nhuận không phân chia và phát hành cổ phiếu mới. Các hình thức huy động nợ vay bao gồm: tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng thuê mua và phát hành tín phiếu, trái phiếu.

Yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp đó là trạng thái của nền kinh tế, cụ thể là tốc độ tăng trưởng, lãi suất, tỷ giá hối đoái và tỷ lệ lạm phát. Ngoài ra, dựa vào ngành nghề kinh doanh hay lĩnh vực sản xuất mà mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn cho mình kênh huy động vốn phù hợp.

Tín dụng với hoạt động tài chính của doanh nghiệp xây dựng

Tín dụng là việc trao đổi vốn dựa trên sự tin tưởng hoạt động theo nguyên tắc hoàn trả, theo đó người cho vay sẽ trao quyền sử dụng tài sản cho người vay với các điều kiện nhất định, trong đó tín dụng ngân hàng được nhiều công ty lựa chọn trong quá trình xây dựng kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

Căn cứ theo tiêu chí thời hạn của khoản vay: tín dụng ngân hàng bao gồm: các khoản vay dài hạn (thường tính từ 3 năm trở lên, có nơi tính từ 5 năm trở lên), các khoản vay trung hạn (từ 1-3 năm), và các khoản vay ngắn hạn (dưới 1 năm). Tiêu chuẩn và quan niệm về thời gian để phân loại trong thực tế không giống nhau giữa các nước và có thể khác nhau giữa các ngân hàng thương mại.

Trong cơ chế thị trường hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và có một chỗ đứng tốt trên thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch tài chính doanh nghiệp trong xây dựng sao cho thật hiệu quả. Mong rằng với những chia sẻ trên, Tài chính Visa Đăng Quang phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tài chính doanh nghiệp xây dựng.